Mikä on ohimenevä?

Siirtymä voi viitata johonkin seuraavista:

1. Yleisesti ottaen ohimenevä tarkoittaa jotain, joka ei ole pysyvä.

2. Elektroniikassa ohimenevä viittaa virran tai jännitteen odottamattomaan kasvuun.

3. Kun viitataan muistiin, ohimenevä muisti on muisti, joka pitää tiedot väliaikaisesti käytön aikana ja tietokoneen ollessa käynnissä.

4. Kun viitataan Java-ohjelmaan, ohimenevä on kenttä, joka ei ole osa objektia.

Elektroniikan termit, Java, Muistitermit, Virran ehdot, Siirtymävastaus