Mikä on UTF (Unicode Transformation Format)?

Lyhyt Unicode-muunnosmuoto, UTF on ainutlaatuinen tavujärjestys jokaiselle Unicode-skalaarille. UTF on menetelmä 16-bittisten Unicode-merkkien muuntamiseksi 7-bittiseksi tai 8-bittiseksi merkiksi. Esimerkiksi UTF-7 ja UTF-8 Unicodes muunnetaan 7-bittiseksi ja 8-bittiseksi.

BOM, Tietokoneen lyhenteet, Ohjelmiston ehdot, Unicode