Mikä on virtuaalinen ydin?

Virtuaalinen ydin on CPU, jossa on erotin prosessorin kahdesta alueesta. Virtuaaliset ytimet ottavat osan tietokoneen käsittelystä häiritsemättä toista aluetta. Toisin kuin fyysisillä ytimillä, joilla on jotakin, joka fyysisesti erottaa ytimet, virtuaalisilla ytimillä ei ole fyysistä erottelua.

Core, CPU-ehdot