Mikä on Word?

Word voi viitata johonkin seuraavista:

1. Kun puhutaan tekstinkäsittelyohjelmasta, Word on lyhyt Microsoft Wordille .

2. Yleensä sana on yksittäinen puheelementti, joka on tyypillisesti erotettu välilyönneillä ja auttaa muodostamaan lauseen. Tämä lause sisältää esimerkiksi seitsemän sanaa. Englanti kieli sisältää useita satoja tuhansia eri sanoja ja Computer Hope luettelee yli 15 000 tietokoneeseen liittyvää sanaa tietokoneen sanakirjaan.

3. Tietojenkäsittelyssä sana on yksi mittayksikkö, jonka oletetaan olevan 16-bittinen pituusarvona. Se voi kuitenkin olla mikä tahansa asetettu arvo, yhteiset arvot sisälsivät: 16, 18, 24, 32, 36, 40, 48 ja 64.

Bittiä, merkkiä, tietokoneavusteisia julkaisuja, pöytäjulkaisua, kaksoissanaa, editoria, Google-dokumentteja, ohjelmistojen termejä, synonyymiä, typografia-termejä, sanaluetteloa, WordPadia, tekstinkäsittelyä, Word-prosessorin termejä