Mikä on työmäärä?

Termiä käytetään kuvaamaan joukkoa asioita, jotka on tehtävä. Esimerkiksi henkilöllä voi olla suuri työmäärä, mikä tarkoittaa, että heillä on pitkä tehtäväluettelo. Toinen esimerkki olisi palvelin, jolla on suuri työmäärä, eli palvelimella on paljon tehtäviä, jotka on käsiteltävä, yleensä suuren liikennemäärän vuoksi.

Liiketoimintaehdot, prosessi, tehtävä