Mikä on YAML?

YAML on Clark Evansin vuonna 2001 ehdottama tietosertifiointikieli . Sitä käytetään järjestämään ja kuvaamaan tietoja, jotka ovat samanlaisia ​​kuin muutkin kielet, kuten XML. Se perustuu toiseen suosittuun tietosarjaan, JSON.

Samoin kuin Python-ohjelmointikieli, YAML käyttää syvennyksiä (eikä sulkeita tai suljinlaitteita) tietojen lohkojen rajaamiseksi. Siinä korostetaan, että ihmisille on helppo lukea.

YAML on lyhyt sanoista YAML Ain't Markup Language . Nimi on tarkoitettu erottamaan se yksinkertaisista merkintäkielistä, kuten HTML. YAML: ää sisältävillä tiedostoilla on tyypillisesti tiedostotunniste .yaml .

Mitä YAML: ää voidaan käyttää?

YAML: ää voidaan käyttää melkein mihin tahansa, kun tietoja on kuvattava järjestyksessä. Esimerkiksi:

Tietokoneen lyhenteet, Data, Ohjelmointikielet, Ohjelmointitermit