Saat #NAME? Kun syötät tietoja Microsoft Exceliin

Usein tämä ongelma aiheutuu, kun yritetään syöttää tietoja soluun, jonka Microsoft Excel tulkitsee kaavaksi pikakuvakkeen sijaan. Jos syötät tietoja, joita haluat tulkita tavalliseksi tekstiksi, kirjoita yksi lainaus (') tekstin alkuun alla olevan kuvan mukaisesti.

'==== pää ====

Jos saat tämän arvon solussa, johon syötät kaavan, varmista, että kaava on alustettu oikein ja että kaavassa viitatut solut ovat oikein. Esimerkiksi alla olevassa kaavassa solu "BAa1" ei ole kelvollinen solu ja aiheuttaa tämän virheen.

= (A1 + Baa1)

Varmista lopuksi, että käytät Excel-versiota, joka on ei-englanninkielinen versio, jota käytät kaavojen oikeat komennot. Esimerkiksi = summa on = som joissakin muissa kieliversioissa.