Mikä on monospacing?

Vaihtoehtoisesti nimitystä kiinteä-piki, monospacing on tulostimen tai ohjelmiston kyky tulostaa jokainen merkki samassa määrässä tilaa merkistä riippumatta. Kuten kuvasta näkyy, kirjain "w" vie suhteellisesti enemmän etäisyyttä kuin muut kirjaimet. Saman fontin monospaces-versiolla on kuitenkin sama merkitys kullekin merkille.

Kirjasimessa on oltava monospacing-versio, joka mahdollistaa monosportin käytön. HTML- ja web-suunnittelussa voit luoda alla olevan esimerkin kaltaisen CSS-säännön.

 .mono {font-family: monospace; } 

Edellä mainitun CSS-koodin käyttäminen antaisi samanlaisen tekstin kuin alla oleva esimerkki.

 Tämä lause on esimerkki monospaced tekstistä. 

Luonne, kirjoitustermit