Mikä on nimi?

Nimi voi viitata johonkin seuraavista:

1. Laitteessa nimi viittaa laitteen kuvaukseen. Tietokoneessasi on esimerkiksi tietokoneen nimi, joka tunnistaa sen tietokoneverkossa. Tässä yhteydessä olevaa nimeä ei pidä sekoittaa MAC: ään, joka on fyysinen osoite tai IP, joka on osoite.

2. Kun puhutaan ohjelmistosta, nimi on minkä tahansa objektin kuvaus. Esimerkiksi jokaisella tietokoneessa olevalla tiedostolla on oma tiedostonimi.

3. Excelissä nimi tai nimetty solu on solun kuvaus. Esimerkiksi solulle C2 voitaisiin antaa nimi "yhteensä", johon voitaisiin viitata missä tahansa muussa solutoiminnassa. Jos solulla D2 oli funktio "= yhteensä", solun D2 arvo olisi sama kuin C2.

Vihje: Avaa Excel-ohjelman nimi pikavalintanäppäimellä Ctrl + F3 . Name Managerissa voit luoda, muokata ja poistaa Excel-nimiä. Kun nimi on luotu, voit lisätä pikavalintanäppäimellä F3 minkä tahansa nimen.