Mikä on POSIX?

Lyhyt kannettava käyttöliittymä Unixille, POSIX on joukko IEEE- ja ISO-standardeja, jotka määrittelevät Unix-käyttöjärjestelmien toiminnan toistensa kanssa ja komentorakenteen.

Tietokoneen lyhenteet, IEEE, ISO, käyttöjärjestelmän ehdot, POSIX-aika, Unix