Mikä on osoitin?

Osoitin voi viitata johonkin seuraavista:

1.

Yleensä osoitin on termi, jota käytetään kuvaamaan ehdotusta, vihjeitä tai vihjeitä tietystä tuotteesta tai aiheesta.

2. Kun viitataan hiireen, katso hiiren osoitinta .

3. Kun viitataan ohjelmointiin, osoitin viittaa yleisesti viittaukseen toiseen muuttujaan muistiin.

Muistin ehdot, ohjelmointitermit