Mikä on topologia?

Vaihtoehtoisesti sitä kutsutaan verkon topologiaksi, topologia on verkon fyysinen konfiguraatio, joka määrittää, miten verkon tietokoneet on kytketty. Yleisiä konfiguraatioita ovat väylän topologia, lineaarinen väylä, mesh-topologia, renkaan topologia, tähti-topologia, puun topologia ja hybridi-topologia. Katso lisää näistä topologian määrityksistä lisätietoja ja visuaalisia esimerkkejä.

Verkon ehdot