Mikä on yhdyskäytävä?

Yhdyskäytävä voi viitata johonkin seuraavista:

1. Kun viitataan verkkoon, yhdyskäytävä on verkkolaite, joka toimii tulopisteenä toiseen verkkoon. Esimerkiksi langaton reititin on yleensä oletusyhdyskäytävä kotiverkossa.

2. Gateway on myös yhdysvaltalainen tietokoneyritys. Lisätietoja tästä yrityksestä on Gateway-yrityksen sivulla.

Laitteiston ehdot, verkkoehdot