Mikä on käyttäjäryhmä?

Ryhmä käyttäjiä, jotka liittyvät siihen, missä he työskentelevät, mitä he opiskelevat, sijainnin tai etuja. Käyttäjäryhmää voidaan käyttää ryhmittelemään verkon käyttäjäryhmä tai ryhmittelemään sellaisten käyttäjien ryhmä, joilla on samanlaisia ​​etuja uutisryhmässä.

Ryhmä, verkkoehdot, käyttäjätili